Καλέστε μας σήμερα: +30 2510244500 - Email: alexk@fbikav.gr

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Όλες οι αναφορές στο "VOIP.FBIKAV" παρακάτω, αφορούν την VOIP.FBIKAV

Με τη χρήση του VOIP.FBIKAV, ο πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει:

   • να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, που μπορεί να μεταβάλλονται από την VOIP.FBIKAV, είτε με γραπτή ειδοποίηση είτε με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

   • να αποζημιώσετε την VOIP.FBIKAV έναντι όλων των υποχρεώσεων, αξιώσεων, ζημιών, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του πελάτη.

   • ότι οι πληροφορίες που ζητούνται από την VOIP.FBIKAV για τη χρήση της υπηρεσίας παρέχονται ειλικρινά, πλήρεις και ενημερωμένες.

   • Σε περίπτωση που η υπηρεσία VOIP.FBIKAV αποτύχει να λειτουργήσει και ο πελάτης εκτρέπει την κίνηση προς άλλον φορέα, το VOIP.FBIKAV  δεν θα είναι υπεύθυνο για τις χρεώσεις του συγκεκριμένου φορέα.

   • Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου με σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως για τυχόν απώλεια εργασιών, συμβάσεις, αναμενόμενη εξοικονόμηση ή κέρδη ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτε δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη αμέλεια.

   • Η αποκάλυψη των στοιχείων του λογαριασμού σε άλλα πρόσωπα εκτός από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της VOIP.FBIKAV βρίσκεται εξ ολοκλήρου στον κίνδυνο του πελάτη.

   •   Ο πελάτης ευθύνεται για όλες τις χρεώσεις και τις αμοιβές που απορρέουν από τη χρήση του λογαριασμού, είτε είναι εξουσιοδοτημένο είτε μη εξουσιοδοτημένο, εκτός αν η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αποδίδεται αποκλειστικά σε πράξη ή παράλειψη του λογισμικού VOIP.FBIKAV.

   • Η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιήσει τις εύλογες προσπάθειές του για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον πελάτη. Η VOIP.FBIKAV δεν θα ευθύνεται για ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ χρεώσεις ή ζημιές στον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν θα έχει πρόσβαση στο σύστημα της VOIP.FBIKAV.

   • Η χρήση θα χρεωθεί σύμφωνα με τις τιμές που εμφανίζονται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο προπληρωμένου λογισμικού VOIP.FBIKAV, που εμφανίζεται στην περιοχή του λογαριασμού πελατών μου. Αυτές οι τιμές μπορεί να αλλάξουν με ειδοποίηση 1 ημέρας.

       1. οι ανακοινώσεις αλλαγής της ιστοσελίδας θα αποστέλλονται με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην γνωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη όπως αναφέρεται στην περιοχή του λογαριασμού μου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί μία ημέρα πριν από την πραγματοποίηση των αλλαγών.

      2. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έφτασαν στον πελάτη για οποιονδήποτε λόγο.

      3. Κατόπιν αιτήματος των πελατών της, η VOIP.FBIKAV θα πιστοποιήσει κάθε δεδομένη διεύθυνση IP για να συνδεθεί με το διακομιστή SIP του. Εάν η δεδομένη διεύθυνση IP είναι ψευδής ή δεν έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά στον λογαριασμό του πελάτη από τον φιλοξενούμενο παροχέα του διακόπτη VoIP, η VOIP.FBIKAV δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη.

   • Η απαιτούμενη ελάχιστη αρχική πληρωμή και το ποσό συμπλήρωσης είναι 50 EUR, -

   •  Οποιεσδήποτε επιστροφές είναι εξουσιοδοτημένες θα επιστραφούν με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή, με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Η VOIP.FBIKAV διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εναλλακτική μέθοδο πληρωμής όπου είναι απαραίτητο. Οποιοδήποτε μπόνους ή διαφημιστική προσφορά που εγγράφονται σε έναν λογαριασμό δεν επιστρέφεται.

   • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις σχετίζονται επίσης απευθείας με άλλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η VOIP.FBIKAV.

   • Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμό με έναν πελάτη για οποιονδήποτε λόγο και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 και 10. Όταν υπερβαίνει τα 50 ευρώ, η αχρησιμοποίητη πίστωση θα επιστραφεί.

   • Ο Πελάτης, συνεχίζοντας τη χρήση της υπηρεσίας, συναινεί στην VOIP.FBIKAV να μοιράζεται πληροφορίες πελατών με οποιαδήποτε εταιρεία συνδεδεμένη με την VOIP.FBIKAV, όπως η VOIP.FBIKAV κρίνει απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας.

   • Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και ο πελάτης συναινεί στην αποκάλυψη από το χρήστη της VOIP.FBIKAV πληροφοριών σχετικών με το σκοπό αυτό.

   • Δεν θα προστεθεί ΦΠΑ στις αγορές πιστωτικών καρτών VoIP αν είστε εταιρία εκτός Ελλάδας. Ο Φ.Π.Α θα προστίθεται μόνο στις αγορές πιστωτικών καρτών VoIP εάν είστε ελληνική εταιρεία. Οι εταιρείες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν έγκυρο αριθμό Α.Φ.Μ για να μην πληρώνουν Φ.Π.Α.

   •  Ο πελάτης συμφωνεί ότι τα αρχεία της VOIP.FBIKAV αποτελούν καθοριστική απόδειξη της χρήσης της υπηρεσίας από τον πελάτη και των πληρωτέων τελών. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η χρήση της υπηρεσίας άμεσης κλήσης από οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις από τον αριθμό τηλεφώνου που έχει ορίσει ο πελάτης θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πελάτη και ότι ο πελάτης θα πληρώσει τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτή.

   • Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη ή μέρος αυτής της παρούσας συμφωνίας είναι άκυρος ή μη εκτελεστής, θεωρείται ότι παραλείπεται ή παραλείπεται στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστεί έγκυρη και εκτελεστή, το υπόλοιπο της Συμφωνίας παραμένει ανεπηρέαστο και πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

   • Η παρούσα συμφωνία αντιπροσωπεύει την πλήρη κατανόηση μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις άλλες συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των μερών είτε γραπτά είτε προφορικά. Η παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας.

   • Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να ανατεθεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της VOIP.FBIKAV. Η συναίνεση αυτή δεν πρέπει να παρακρατείται αδικαιολόγητα. Το VOIP.FBIKAV μπορεί να εκχωρήσει αυτή τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή.

   • Η λήξη της παρούσας Σύμβασης, ανεξάρτητα από τη φύση της, δεν επηρεάζει τις διατάξεις των παρόντων διατάξεων που εκφράζονται για να λειτουργήσουν ή να τεθούν σε ισχύ στη συνέχεια.

   • Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας VOIP.FBIKAV αποτελεί αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

VOIP.FBIKAV

Τενέδου 2 Καβάλα  

Τ.Κ 65404

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 139880275.