Καλέστε μας σήμερα: +30 2510244500 - Email: alexk@fbikav.gr

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Η VOIP.FBIKAV προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω της ιστοσελίδας "https://voip.fbikav.gr".

Η VOIP.FBIKAV είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής:

"Προσωπικά Δεδομένα" σημαίνει:

   • Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου

   • Διεύθυνση IP

   • Δεδομένα πληρωμής

   • Εγγραφή δεδομένων κλήσεων

Ως "Υπηρεσίες" νοούνται όλες οι υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται από την VOIP.FBIKAV

 1. Συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
 2. Η VOIP.FBIKAV χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών και χρεώσεων.
 3. Η VOIP.FBIKAV μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει τις Υπηρεσίες της.
 4. Η VOIP.FBIKAV μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να αποτρέψει την κατάχρηση του συστήματός της ή / και ενός λογαριασμού πελάτη.
 5. Η VOIP.FBIKAV μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας.
 6. Η VOIP.FBIKAV μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός αν αντιταχθείτε σε αυτό. Έτσι, μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση να επικοινωνήσετε με το VOIP.FBIKAV στην προαναφερθείσα διεύθυνση για να σταματήσετε οποιαδήποτε χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης ή προτροπής.
 7. Η VOIP.FBIKAV και οποιοσδήποτε συνεργάτης στην παροχή των Υπηρεσιών θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όχι περισσότερο από το χρόνο που απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και κανονισμούς για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 8. Αποκάλυψη και κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων
 9. Το VOIP.FBIKAV διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων και δεν θα τα αποκαλύψει ποτέ σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους εταίρους που εμπλέκονται στην παροχή των Υπηρεσιών.
 10. Ωστόσο, αυτοί οι συνεργάτες που συμμετέχουν στην παροχή των Υπηρεσιών λαμβάνουν μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Η VOIP.FBIKAV και οι συνεργάτες της απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 11. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται στο Λουξεμβούργο και στην Ελβετία, παρέχοντας επαρκές επίπεδο προστασίας.
 12. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την VOIP.FBIKAV, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε εταίρους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που παρέχουν επαρκή προστασία για την παροχή των Υπηρεσιών.
 13. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε υπάλληλο της VOIP.FBIKAV ή σε οποιονδήποτε συνεργάτη που συμμετέχει στην παροχή των Υπηρεσιών. Η επικοινωνία με αυτά τα τρίτα μέρη περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τους ίδιους σκοπούς με εκείνα της VOIP.FBIKAV.
 14. Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων
 15. Η VOIP.FBIKAV χρησιμοποιεί πρότυπες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να διασφαλίσει την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή καταστροφή.
 16. Η VOIP.FBIKAV λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, όπως τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και κατά της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα.
 17. Οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, προστατεύονται με κρυπτογράφηση. Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία δημιουργείται χρησιμοποιώντας τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL).
 18. Πράγματι, το SSL παρέχει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο υπολογιστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα των ανταλλασσόμενων πληροφοριών και η πιστοποίηση ταυτότητας αναγνωρίζοντας την ταυτότητα του προγράμματος, το πρόσωπο ή την εταιρεία με την οποία ανταλλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα.
 19. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 20. Μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από την VOIP.FBIKAV.
 21. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση, να επικαιροποιήσετε, να διορθώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα ή το αντικείμενο σας οποιαδήποτε στιγμή, για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, την επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων σχετικά με εσάς, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση στη διεύθυνση που υποδεικνύεται παρακάτω :

 

VOIP.FBIKAV

Τενέδου 2 Καβάλα  

Τ.Κ 65404

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 139880275.